​Langs de binnenduinrand tussen IJmuiden en Hoek van Holland ligt een groot aantal buitenplaatsen, vooral van Amsterdamse regenten, zoals Leyduin, Assumburg, Beeckestijn en Elswout. In WOII werd langs de gehele westkust de Westwall of Atlantikwall aangelegd, zo ook op buitenplaatsen als Beeckestijn, Spaarnberg, Schoonenberg en Rooswijk. Er werden onder meer anti-tankgrachten en bunkers aangelegd in het arcadische parklandschap. De steunpunten Noord- en Zuid-Holland ontwikkelen hun beleid voor de landgoederenzone Kennemerland verder, inclusief verhaallijnen. Voor de landgoederenzone Kennemerland is de oorlogsperiode (met onder meer de aanleg van de Atlantikwall) van groot belang geweest. 

Kees Neisingh

…groeide op in Den Haag, moest in dienst, werd reserve-officier bij de Koninklijke luchtmacht en ruilde vervolgens de rechtenstudie in Leiden in voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Tijdens de Koude Oorlog diende hij vijf jaar bij de NAVO-luchtverdediging met geleide wapens (Hawk) in Duitsland. In 1976 stapte hij over naar de Koninklijke Marechaussee. Van 1999 tot 2004 was hij Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee, tevens Gouverneur der Residentie. Hij is geïnteresseerd in militaire geschiedenis en bunker-archeologie, en is actief als vrijwilliger. Hij was voorzitter van de Stichting Menno van Coehoorn en is daarbinnen nu voorzitter van de Studiecommissie. Ook is hij secretaris van Historische Vereniging ‘Oud Wassenaer’.

Christian Quist

…studeerde geschiedenis aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam. Zijn afstudeerscriptie schreef hij over de bouw van de Atlantikwall. Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker en museumspecialist bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, het Nationaal Militair Museum en het Louwman-Museum. Daarnaast is hij al jaren de conservator en collectiebeheerder van het Atlantikwall-Museum Hoek van Holland. Tevens is hij als één van de oprichters nauw betrokken bij het Platform Atlantikwall Zuid-Holland.

Oldrik Verloop

…is in 1999 afgestudeerd in civiel recht (Leiden). Hierna begon de loopbaan van Oldrik bij MCI WorldCom waarna hij naar Kameroen ging om leiding te geven aan een handelsonderneming in koffie, cacao en hout. In november 2004 begon hij bij Shell Gas & Power in het strategie team. Na het behalen van een MBA aan de Universiteit St Gallen (Zwitserland) in 2007, heeft Verloop verschillende posities bekleed in de financiële industrie aan de institutionele asset manager zijde. Verloop is bestuurslid van sKBL, dat zich op het behoud van cultureel erfgoed richt. Hij bewoont met zijn gezin een monumentaal pand in Noordwijk waar de sporen van de oorlog ook in het omliggende landschap zichtbaar zijn. Sinds 2016 is hij commissaris bij het Noorse Småkraft AS, een onderneming met 140 waterkracht centrales. Tevens is Verloop Kerkenraadslid van de Doopsgezinde kerk in Amsterdam.

Lisa Timmerman

…studeerde landschapsgeschiedenis en culturele geografie in Groningen. Ze is werkzaam als beleidsadviseur Landschap en Cultuurhistorie bij MOOI Noord-Holland en houdt zich bezig met het programma Cultuurlandschap van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. De thema’s ‘buitenplaatsen’ en ‘Atlantikwall’ komen regelmatig aan bod binnen haar werkzaamheden. In haar woonplaats Schoorl (maar ook rondom kantoor van MOOI Noord-Holland in Alkmaar) wandelt, fietst of rijdt ze dagelijks langs Atlantikwallrelicten. Tevens is Lisa werkzaam als docent op NHLStenden Hogeschool.

Nick Warmerdam

…studeerde archeologie aan Universiteit Leiden. Hij is werkzaam als senior-adviseur archeologie bij Erfgoedhuis Zuid-Holland en is hier onder andere accounthouder van de Erfgoedlijn Atlantikwall (cultuurhistorisch programma van de provincie Zuid-Holland). Zijn interesse voor het erfgoed van de Atlantikwall werd al op jonge leeftijd gewekt. Als kind groeide hij op tussen de bunkers en als ‘conflictarcheoloog’ stond hij jarenlang in het veld om talloze vindplaatsen uit de oorlogsjaren te onderzoeken. Hieronder bevonden zich verschillende onderzoeken naar restanten van de Atlantikwall, zoals die op de Afsluitdijk, in Den Haag en Bloemendaal. In zijn vrijetijd doet hij verder onderzoek naar de naoorlogse mijnopruiming door Duitse gevangenen (Pionier Brigade Draeger).