Tussen Gennep en Venlo ligt een reeks van kastelen aan de Maas, inclusief Geijsteren, Well, Blitterswijk, en Arcen. Al deze kastelen werden gedurende de oorlog gevorderd door het Duitse leger. Opeens kregen deze plekken weer een strategische en militaire functie. De Maas was een belangrijke ader. Eigenaren leefden maandenlang samen met de bezetter. In 1944 kwam de frontlinie te liggen op de Maas en moesten de families vluchtten, terwijl de geallieerden de kastelen bestookten en verwoesten. Pas decennia na de oorlog werden kasteelruïnes geconsolideerd of opgeknapt. Nog dagelijks hebben eigenaren en beheerders te maken met herinneringen aan het oorlogsverleden.

Ger Frenken

…was van 1996 tot zijn pensioen in 2017 directeur-rentmeester van stichting het Limburgs Landschap. Na zijn opleiding aan de HBCS in Arnhem was hij enkele jaren werkzaam in Wageningen op het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos-en Landschapsbouw. Hierna werkte Ger bijna 18 jaar in diverse functies bij Het Geldersch Landschap tot hij in 1996 directeur-rentmeester werd bij Het Limburgs landschap. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij een brede ervaring opgebouwd m.b.t. beleid en beheer aangaande natuur, landschap en cultuurhistorie. Ger is o.a. lid van de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG en penningmeester van de Stichting Limburgse Kastelen. Hij woont in Bergen Lb. in de Dennenhof, voorheen behorende tot landgoed Bleijenbeek.

Oorlog in Arcadië spreekt me zeer aan vanuit mijn betrokkenheid bij het wel en wee van de kastelen in Limburg en meer specifiek in Noord Limburg, waar mijn roots liggen. Tussen de overblijfselen van de letterlijke puinhopen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog ben ik opgegroeid, waarvan de ruïne van kasteel Bleijenbeek gelukkig nog altijd tastbaar aanwezig is en daarmee inspiratie kan blijven geven aan de genius loci.”

Edmond Staal

…is Staflid Externe Betrekkingen bij Het Limburgs Landschap. Dat houdt in: planologie, beleidsbeïnvloeding en communicatie. Bij al die onderdelen is de geschiedenis belangrijk. Geologie, natuurlijke processen en menselijk gebruik bepalen de waarden van een landschap. Als die ontwikkeling niet bekend is, kunnen nieuwe ruimtelijke beslissingen die verhalen ‘uitgummen’. Dan zijn ze alleen nog bekend in archieven en dus niet meer beleefbaar. Dat proberen wij te voorkomen.

Dwayne Beckers

…heeft archeologie en militaire geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en Amsterdam. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam als conflictarcheoloog met als specialisme de archeologie van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Voorts houdt hij zich bezig met onderzoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in Limburg en het grensgebied.

Oorlog in Arcadië is een multidisciplinair project naar een onderbelicht aspect van het militaire landschap in de Tweede Wereldoorlog, een die mijns inziens juist veel meer aandacht verdient.”