Op deze pagina vindt u een overzicht van artikelen over Oorlog in Arcadië die in de media zijn verschenen, lezingen, symposia, speciale uitgaven en stagerapporten


Kranten en media

 • 27 maart 2021: Artikel in de Stentor door Niek Megens. Interview met Elyze Storms en Fred Vogelzang.
 • 19 december 2020: Artikel in De Gelderlander door Menno Pols. Interviews met Marieke Knuijt (Geldersch Landschap & Kasteelen), Marjolein Sanderman (Gemeente Rheden), amateurhistoricus John Striker, rentmeester Frans van Lynden (Landgoed Hemmen), Ed Janssen (Historische Vereniging Hemmen) en Elyze Storms (Gelders Genootschap).
 • 23 december 2020: Radio-interview met Elyze Storms bij NOS op radio 1.

Speciale uitgaven

 • April 2020: Speciale uitgave van Het Buiten,  waarin diverse processen en thema’s van Oorlog in Arcadië zijn geïntroduceerd. Hierbij gaat het onder andere om verwoesting en vordering van kastelen en landgoederen en de gevolgen voor eigenaren, personeel en pachters; de opvang van weeskinderen, onderduikers en evacuees en kunstroof en plundering; de huidige omgang met dit oorlogserfgoed. 
 • Elyze Storms schreef het artikel ‘War in Arcadia – country houses in the Dutch-German border area, 1940-1945′.

Kim van de Ven organiseerde tijdens haar stage een erfgoedbijeenkomst in Gelders Arcadië


Online symposia en bijeenkomsten

 • 16 november 2021: workshop “Natuur en natuurbescherming in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog”, georganiseerd door Kristian Mennen en met o.a. Elyze Storms al spreker over Oorlog in Arcadië.
 • 18 december 2020: het online symposium ‘Ongenode Gasten’. Georganiseerd door Nederlandse Kastelenstichting en Werkgroep Adelsgeschiedenis. Dagvoorzitter: Fred Vogelzang. Sprekers: Ingrid Jacobs, Conrad Gietman, Leo van Putten en Elyze Storms.
 • 3 mei 2020: digitale lezing Oorlog in Arcadië: Limburgse kastelen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog. Kijk hier de lezing terug.
 • De Nederlandse Kastelenstichting heeft speciaal voor Dag van het Kasteel 2020 een nieuw digitaal verhalenplatform gelanceerd, met het thema Bezet & Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen in 1940-1945. Via het verhalenplatform kan kennis worden gemaakt met onbelichte verhalen over kastelen en buitenplaatsen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Stageverslagen

Vanaf 2019 hebben diverse stagiaires een bijdrage geleverd aan het onderzoek van Oorlog in Arcadië.​ Hier kunt u hun stagerapporten lezen.

 • Alexandra Berends stelde in 2019 de database voor Gelderland samen. In het stagerapport licht ze haar onderzoek toe en gaat ze in op de casussen Reuversweerd, kasteel Doorwerth, het nabijgelegen Jagershuis en De Duno.
 • Ter afsluiting van zijn stage in 2020 schreef Carlo Valerio ‘De vertelling van een verzwegen verleden’ over de presentatie van verhalen uit de oorlog op kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.
 • Sietske Annevelink Schurer deed onderzoek naar vier verhalen van wees- en voogdijkinderen op kastelen in oorlogstijd. In ‘Kind van de oorlog’ zijn de verhalen terug te lezen.
 • Welk oorlogserfgoed is nog aanwezig in Gelders Arcadië en hoe wordt daarmee omgegaan? Kim van de Ven analyseert dit in haar stagerapport dat binnenkort op de website zal worden geplaatst.