Het project richtte zich op twee hoofdvragen:

A. Geschiedenisvraag: wat is de impact geweest van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen en op welke wijze hebben deze een rol gespeeld gedurende de Tweede Wereldoorlog?

B. Erfgoedvraag: hoe gaan we nu, als eigenaren en overheden, om met het WOII verleden op kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, en hoe kunnen we in de toekomst hier (beter) mee omgaan (erfgoedtoerisme én erfgoedbeheer)?

Vanuit de geschiedenisvraag is het publieksboek Oorlog in Arcadië 1940-1945 – Nederlandse kastelen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog geschreven, uitgegeven door WBOOKS.

Vanuit de erfgoedvraag is een handreiking samengesteld over de omgang met erfgoed van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.