Landelijke adviesraad Oorlog in Arcadië

De landelijke adviesraad van Oorlog in Arcadië bestaat uit diverse experts die het projectteam enkele malen gedurende het project zullen adviseren met betrekking tot de inhoud, opzet en vormgeving van de producten.

Foto: Sjaak Loef

Chris Kalden

…is oud-directeur van Staatsbosbeheer, als laatste in een reeks functies waarin hij steeds bezig was met de kwaliteit van onze leefomgeving, gebouwd en ongebouwd. Na zijn pensionering is Chris op erfgoedterrein actief betrokken (geweest) bij de Nederlandse Kastelenstichting, de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen, de Bosch van Rosenthalstichting en Kooikersvereniging.

Oorlog in Arcadië doet ertoe omdat het onbekende verhalen zichtbaar en hoorbaar gaat maken.”

Foto: Inge Pfeiffer

Michiel Purmer

…is historisch-geograaf. Hij werkt sinds 2000 als specialist erfgoed en landschap bij Natuurmonumenten. Eind 2018 promoveerde hij op zijn proefschrift Het landschap bewaard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten. Hij publiceert regelmatig over landschap en erfgoed. Sinds 2020 is Michiel als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is lid van de jury Conservation van de Europa Nostra Awards.

Oorlog in Arcadië is een belangrijk project, omdat het een weinig bekende, maar vaak bepalende stap in de rijke historie van landgoederen en buitenplaatsen blootlegt die het meer dan waard is verteld te worden.”

Renée Koning

…is directeur van het Gelders Genootschap. Zij heeft in Wageningen landschaps- architectuur gestudeerd en vele jaren ervaring in ruimtelijke projecten, vooral in de provincie Gelderland. Al vanaf jonge leeftijd is ze geïnteresseerd in de wisselwerking tussen geschiedenis en de schoonheid van het landschap.

Oorlog in Arcadië is een belangrijk project, omdat de verhalen ook antwoord kunnen geven op persoonlijke vragen. Mijn vader was in de oorlogsjaren ondergedoken in slot Zeist. Ik weet dat hij daar als broeder heeft gewerkt, maar ik heb nooit doorgevraagd. Ik kan het hem nu niet meer vragen, al zou ik zo graag meer willen weten.”

Anniek Meinders

…is historica en al meer dan twintig jaar werkzaam binnen de wetenschappelijke uitgeverij. Naast haar bestuursfunctie bij de Nederlandse Kastelenstichting is Anniek lid van de Cultuurraad van de gemeente Hilversum.

“Het project Oorlog in Arcadië vind ik belangrijk omdat het gericht is op onderzoek naar de veelzijdige en belangwekkende rol van kastelen en buitenplaatsen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en tegelijkertijd het bevorderen en vastleggen van kennis daarover.”

Foto: Lionne Hietberg

Hinke Piersma

…studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is ze als onderzoeker aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam verbonden en als senior onderzoeker verantwoordelijk voor projecten die voortkomen uit een maatschappelijke vraag, in het bijzonder waar het de ontrechting en het rechtsherstel van Joodse vervolgden betreft.

Oorlog in Arcadië is een belangrijk onderzoeksproject naar een tot nu toe onbekende geschiedenis.”

Max Schimmelpenninck

… is sinds 2016 penningmeester bij de Nederlandse Kastelenstichting. Hij heeft een professionele achtergrond in financiële dienstverlening. Zijn affiniteit met kastelen en buitenplaatsen komt voort uit het bezit van zijn familie van een tweetal buitenplaatsen in Overijssel. Max is van mening dat kastelen en buitenplaatsen over veel meer moeten gaan dan alleen de bouwwerken. Het gaat ook over de interieurs, de mensen die er wonen en dus ook over de verhalen.

“Oorlogsverhalen zijn dikwijls onbekend. Soms waren ze ook pijnlijk. Door tijdsverloop is er nu meer ruimte voor. Het is daarom goed en belangrijk dat het project Oorlog in Arcadië opgepakt wordt.”

Henk Hoogeveen

…is werkzaam als Adviseur Architectuurhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiervoor was hij onder andere werkzaam bij de gemeente Rheden, Kunsten ’92 en Heemschut. In 2013 rondde hij zijn Master Architectuurgeschiedenis af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met een masterscriptie over de omgang met dadererfgoed uit de Tweede Wereldoorlog op landgoederen en buitenplaatsen.

“De Tweede Wereldoorlog vormde voor veel buitens een belangrijk moment in hun voortbestaan. Het is daarom goed dat er met Oorlog in Arcadië eens dieper op deze periode wordt ingezoomd.”

Rob van der Laarse

…is hoofd Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en tevens bekleder van de Westerbork leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis en antropologie aan de UvA (cum laude 1985) en promoveerde cum laude op een proefschrift over de lokale elites en religieuze gemeenschappen in de 19e eeuw, bekroond met een Praemium Erasmianum (1990). Van der Laarse publiceert veel op het terrein van Europese cultuurgeschiedenis na 1500, intellectuele cultuur, adelscultuur en buitenplaatsen, cultuurlandschappen, erfgoed, identiteit en herinnering. Hij is een van de initiators van erfgoedstudies in Nederland, als adviseur verbonden aan verschillende ministeries en vele musea en erfgoedinstellingen, trekker van grote nationale en Europese onderzoeksprogramma’s, en chief editor van verschillende internationale book series en tijdschriften.​